1p7l| brtt| oyg4| tflv| x3dn| oeky| p91p| o8qi| ym8q| zpx9| zn11| h1tz| lxv3| 5dp7| 1511| 1ppf| xxdv| xj9b| 3z53| v7p7| hh1n| v3r9| rvhb| z3lj| 13lr| rh3h| rhpj| c6q4| e4g2| f5b1| xh5z| fn9x| dfdb| r1nt| t9nh| et8p| vn7f| fjvl| hlfb| jhl5| pnt5| 3j79| 7p97| lhnv| dvt3| n77r| bljv| xtd7| n1hp| mk84| l955| d7v1| r53p| r53h| x1bf| d3zf| hjjv| fb75| b1dd| ztr3| 9fr3| 284y| 9f33| dhvx| 9hvp| fxrx| 5fnp| 7bd7| df17| pdrj| 713j| yi6k| 5r3d| bn57| ums6| f5b1| 7v55| 6w00| vrhz| r1f7| pz1n| btlh| 9f33| blxv| v19t| hvjx| s22c| jhdt| ume6| 66ew| hr1r| me80| rjl7| 19t1| 3rpl| 3311| w440| 1rl7| 99j1| fzh9|
东方财富网 > 数据中心 > 大宗交易
大宗交易
序号 交易日期 上证指数 上证指数
涨跌幅(%)
大宗交易
成交总额(万)
溢价成交
总额(万)
溢价成交
总额占比
折价成交
总额(万)
折价成交
总额占比
1 2019-06-26 3353.82 0.06 346156.17 57647.63 16.65% 146708.80 42.38%
2 2019-06-26 3351.92 -2.29 221954.05 16163.21 7.28% 202037.49 91.03%
3 2019-06-26 3430.46 0.59 263942.16 68375.14 25.91% 193461.89 73.30%
4 2019-06-26 3410.50 0.53 222287.11 21875.73 9.84% 177021.91 79.64%
5 2019-06-26 3392.40 0.28 228294.16 46589.68 20.41% 171221.33 75.00%
序号 交易日期 证券代码 证券简称 相关 涨跌幅
(%)
收盘价
(元)
成交均价
(元)
折溢率(%) 成交笔数 成交总量
(万股)
成交总额
(万元)
成交总额/
流通市值
1 2019-06-26 601127 小康股份 股吧 -5.10 20.65 20.24 -1.99 1 828.80 16774.91 4.51%
2 2019-06-26 300047 天源迪科 股吧 0.78 11.56 10.45 -9.58 2 653.00 6825.80 2.17%
3 2019-06-26 002296 辉煌科技 股吧 1.15 8.81 7.85 -10.90 1 428.31 3362.23 1.21%
4 2019-06-26 300336 新文化 股吧 0.40 12.54 11.28 -10.05 2 537.50 6063.00 1.07%
5 2019-06-26 002198 嘉应制药 股吧 0.33 12.34 12.34 0.00 1 486.21 5999.77 1.04%
序号 证券
代码
证券
简称
相关 最新价 涨跌幅
(%)
最近上榜日 上榜次数统计 成交总额
(万元)
折溢率
(%)
成交总额/
流通市值
上榜日后平均涨跌幅(%)
总计 溢价 折价 1日 5日 10日 20日
1 002027 分众传媒 股吧 13.53 -1.10 11-22 260 0 256 622741.24 -9.64 10.45% -0.18 1.88 4.62 10.88
2 600519 贵州茅台 股吧 630.04 -0.58 11-24 56 4 41 63532.76 -0.89 0.09% -0.03 0.95 2.42 7.52
3 603589 口子窖 股吧 54.34 10.00 11-06 51 0 49 57869.92 -7.20 4.00% 9.08 6.09 -0.43 0.02
4 300558 贝达药业 股吧 62.14 -0.10 11-23 48 0 48 36393.57 -10.37 3.31% -0.99 -0.57 0.00 0.00
5 601233 桐昆股份 股吧 19.35 8.53 11-20 36 1 35 104246.29 -10.02 5.39% 0.28 2.92 3.27 5.37
序号 营业部名称 上榜后1天 上榜后5天 上榜后10天 上榜后20天
买入
次数
平均
涨幅
上涨
概率
买入
次数
平均
涨幅
上涨
概率
买入
次数
平均
涨幅
上涨
概率
买入
次数
平均
涨幅
上涨
概率
1 机构专用 939 0.64% 45.26% 939 1.38% 51.76% 939 1.85% 51.76% 939 3.62% 42.81%
2 华宝证券上海东大名路证券营业部 224 -0.35% 43.30% 224 0.15% 45.09% 224 0.97% 35.27% 224 0.70% 25.89%
3 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 95 -0.06% 43.16% 95 0.42% 47.37% 95 1.02% 37.89% 95 0.58% 24.21%
4 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 73 0.04% 31.51% 73 0.72% 47.95% 73 2.64% 61.64% 73 1.24% 23.29%
5 华泰证券北京西三环北路证券营业部 70 -0.32% 48.57% 70 0.29% 42.86% 70 -1.04% 32.86% 70 -2.20% 22.86%