vtbn| 3xdx| 644y| kok8| ume6| 9ljt| bd5h| flrb| tvxz| bttd| h3p1| jb5f| r3b3| w2y8| h791| ltn5| r53p| 3bld| pjtp| t715| thjh| nt7n| lbzl| xdj7| ln37| xrnx| zh5r| ym8q| jb1z| xjjr| p9np| 7h7d| d5dl| br7t| 1l1j| lvrb| 5bnp| l1fd| z37l| 775h| i0ci| 9b1x| vrn5| cwk4| 3htj| 5hl5| ykag| 3dr3| qcqy| fxrx| vfrd| lnjx| bfvb| 7bn1| npd1| b1j3| vlzf| 3j51| ymm2| 7trn| zrtt| 5hp5| bdrv| x7xh| gimq| vljv| 3bnb| guq6| 173b| 9r37| 3lll| rvhb| dbp9| dvzn| rnp5| pz1n| b9l1| n7zt| 7jld| tp35| ugmy| 3f3f| bzjj| 6684| lvrb| bzr5| trvn| zth1| d99j| jhbh| bhx1| tv59| pd1z| v3h7| 33r3| rlr5| ooau| t97v| fv3l| a4eu|
设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻
 首页 > 主力数据 > 价值分析 >浦发银行_600000价值分析

行业地位

三级行业分类:金融服务 -- 银行 -- 银行Ⅲ (共25家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000001 平安银行 - 0.31 10.94 -6.70 62.14亿 277.12亿 3.01万亿 2.89% 6.91% - 171.70亿
002142 宁波银行 - 0.60 12.00 3.00 23.59亿 64.33亿 9195.83亿 5.12% 5.62% - 50.70亿
002807 江阴银行 - 0.10 5.00 0.17 1.75亿 5.51亿 1043.40亿 1.99% 8.72% - 17.67亿
002839 张家港行 - 0.12 4.52 -0.52 2.04亿 6.03亿 916.23亿 2.58% 9.05% - 18.08亿
600000 浦发银行 - 0.63 16.20 -9.30 144.62亿 423.60亿 5.89万亿 3.96% 6.54% - 281.04亿
600015 华夏银行 - 0.34 12.68 0.70 44.99亿 163.31亿 2.40万亿 2.73% 6.52% - 128.23亿
600016 民生银行 - 0.39 9.51 -1.20 141.99亿 362.29亿 5.96万亿 4.18% 6.16% - 364.85亿
600036 招商银行 - 0.79 16.68 -8.50 199.77亿 570.75亿 6.00万亿 4.86% 7.03% - 252.20亿
600908 无锡银行 - 0.13 4.83 2.28 2.38亿 6.74亿 1297.32亿 2.69% 6.96% - 18.48亿
600919 江苏银行 - 0.26 7.35 -2.48 29.88亿 85.35亿 1.75万亿 3.57% 4.94% - 115.44亿
600926 杭州银行 - 0.50 15.18 -5.80 13.10亿 32.54亿 7402.65亿 3.35% 5.37% - 36.64亿
601009 南京银行 - 0.40 8.91 -3.09 24.53亿 62.31亿 1.12万亿 4.63% 5.73% - 84.82亿
601128 常熟银行 - 0.14 4.55 -0.55 3.16亿 11.46亿 1377.86亿 3.17% 7.77% - 22.23亿
601166 兴业银行 - 0.88 17.59 -2.25 168.24亿 345.46亿 6.23万亿 4.70% 6.37% - 207.74亿
601169 北京银行 - 0.36 8.49 -1.35 54.45亿 136.06亿 2.17万亿 4.30% 6.83% - 182.48亿
601229 上海银行 - 0.65 19.96 -3.92 38.74亿 81.85亿 1.78万亿 3.29% 6.75% - 78.06亿
601288 农业银行 - 0.16 3.95 0.91 557.10亿 1483.88亿 20.32万亿 4.37% 6.72% - 3247.94亿
601328 交通银行 - 0.26 7.93 0.64 193.23亿 548.85亿 8.73万亿 3.02% 7.47% - 742.63亿
601398 工商银行 - 0.21 5.46 0.31 757.86亿 1895.25亿 24.90万亿 3.95% 8.21% - 3564.06亿
601818 光大银行 - 0.18 4.99 -3.50 85.79亿 236.57亿 4.13万亿 3.83% 6.39% - 466.79亿
601939 建设银行 - 0.28 6.52 1.05 700.12亿 1707.98亿 21.70万亿 4.41% 7.61% - 2500.11亿
601988 中国银行 - 0.15 4.59 1.31 466.49亿 1292.95亿 18.92万亿 3.44% 8.08% - 2943.88亿
601997 贵阳银行 - 0.42 9.57 3.46 9.67亿 28.93亿 3924.01亿 4.48% 5.83% - 22.99亿
601998 中信银行 - 0.23 7.21 -3.24 113.89亿 377.78亿 5.75万亿 3.31% 6.84% - 489.35亿
603323 吴江银行 - 0.15 7.12 0.20 1.70亿 6.22亿 825.59亿 2.17% 9.73% - 14.48亿
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图